Garantie


Bij ivizi voorzien we onze klanten graag van de beste producten van de hoogste kwaliteit. Echter, kan het onverhoopt voorkomen dat je toch een klacht hebt over je aankoop. Wanneer dit het geval is, staan onze medewerkers graag voor je klaar.


Garantie op Apple

Wanneer je een Mac, iPad, iPhone, iPod of Apple Watch hebt gekocht, bieden we je de standaard 2 jaar consumentengarantie*. Accu’s / batterijen, stroomadapters en andere bijgeleverde accessoires vallen niet onder deze garantie. De garantie wordt enkel verstrekt op vertoon van de kassabon met daarop het serienummer van het betreffende artikel. (Let op: deze garantie geldt niet voor zakelijke aankopen).


Garantie op andere merken

Op alle andere merken is de standaard fabrieksgarantie van toepassing. Deze komen eveneens in aanmerking voor dekking onder de Nederlandse consumentenwetgeving, maar worden niet gedekt door de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple, het AppleCare Protection Plan of AppleCare+.


Garantie voor zakelijke klanten

Voor niet-consumenten, zoals zakelijke klanten en bedrijven, gelden andere garantievoorwaarden. Door Europese wetgeving komen niet-consumenten niet in aanmerking voor de extra garantie van ivizi op Apple-producten. Doe je als niet-consument aankopen bij ivizi, dan geldt de wettelijke garantietermijn van 1 jaar op diverse (Apple-)producten.


Valt mijn klacht onder de garantie?

Heb je onverhoopt een klacht over je product, dan kun je je klacht aan ivizi voorleggen. Kom hiervoor naar de winkel en toon je aankoopbewijs voorzien van het serienummer. Onze medewerkers zullen je klacht en bijbehorende garantie bekijken. Vervolgens zullen zij je een passend advies geven.


Aanvullend verzekeren

Helemaal tevreden met je nieuwe Mac, iPhone of Apple Watch? Heb je ook aan een verzekering gedacht? Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Verzeker je aankoop bij ivizi!

Binnen 48 uur na aanschaf van je aankoop kun je bij ivizi je aankoop verzekeren met onze ivizi Slim verzekering. ivizi Slim biedt dekking op schade, diefstal en andere hardware defecten.

Bekijk hier snel onze scherpe premies!

* Uw consumentenrechten op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving gelden naast en in aanvulling op uw rechten conform de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple en het optionele AppleCare Protection Plan of AppleCare+.

Op grond van artikel 7:17 e.v. van het Nederlands Burgerlijk Wetboek moet een verkoper een product afleveren dat ‘voldoet aan de overeenkomst’. Een product voldoet niet aan de overeenkomst als, gezien de aard van het product en de informatie van de verkoper, het product niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Een product moet op het moment van levering voldoen aan de overeenkomst. Het feit dat een gebrek pas na levering ontstaat, wil niet zeggen dat het product op het moment van levering voldeed aan de overeenkomst. Onder de Nederlandse consumentenwetgeving wordt ervan uitgegaan dat een gebrek of non-conformiteit van goederen met de overeenkomst die binnen 6 maanden na levering aan het licht komt, al bestond op het moment van levering. In principe gaat de plicht om aan te tonen dat het gebrek of de non-conformiteit van goederen met de overeenkomst al bestond bij levering, over op de consument na afloop van deze periode van 6 maanden.

De consument moet het gebrek melden bij de verkoper binnen een redelijke termijn. Als de consument binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek een klacht indient, is de klacht volgens de wet op tijd geregistreerd.

Op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving kunnen consumenten kiezen om goederen die een gebrek vertonen of niet voldoen aan de koopovereenkomst, kosteloos te laten repareren of vervangen. Als reparatie of vervanging onmogelijk of onevenredig is of als een verkoper geen reparatie of vervanging binnen een redelijke termijn biedt, kunnen consumenten kiezen om een korting op de prijs te bedingen of zich terug te trekken uit de koopovereenkomst door het product te retourneren voor een volledige restitutie.

Meer informatie over de Nederlandse consumentenwetgeving vindt u op de website van de Consumentenwijzer.