Implementatie


9 Bouwstenen kick-off

De 9 bouwstenen staan voor alle aspecten die van belang zijn bij het succesvol implementeren van digitaal onderwijs. In de kick-off begeleiden we uw school door al deze bouwstenen. De bouwstenen worden gebruikt om te meten waar uw school nu staat maar ook om doelen te bepalen met gekoppelde actiepunten. Bij alle beslissingen houden we sterk rekening met de onderwijsvisie van uw school en de rol die technologie daarin krijgt. Digitale leermiddelen blijven immers een middel om een doel te bereiken, in plaats van een doel op zich. Na de 9 Bouwstenen kick-off stellen wij een uitgebreid rapport op van de sessie. In dit rapport vindt u een schat aan informatie met de besproken doelen en actiepunten. 

Wenst u:

...een duidelijke meting van uw huidige standpunt m.b.t. digitaal onderwijs?

...duidelijk in kaart te brengen hoe uw onderwijsdoelen door de inzet van digitale leermiddelen behaald kunnen worden?

...graag inzicht in een verantwoorde en duurzame manier om uw onderwijs te innoveren met gebruik van technologie?

Onze 9 Bouwstenen kick-off biedt de uitkomst!

Interesse?

De kosten voor de 4-uur durende sessie inclusief adviesrapport en actieplan bedragen slechtst €695,- incl. btw.!